EUROCOUNT / účtovné poradenstvo a dohľad
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

účtovné poradenstvo a dohľad

Účtovné poradenstvo

Ak nemáte Vy alebo Váš účtovník istotu, či správne posúdil ekonomickú udalosť a zaúčtoval účtovný prípad, náš tím v zložení audítor, daňová poradca a právnik je pripravený tieto otázky zodpovedať a problémy vyriešiť.

Najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame:

  • účtovanie cenných papierov,
  • obstaranie, opravy dlhodobého majetku,
  • kapitálové fondy, rozdelenie zisku,
  • odpisovanie z daňového a účtovného hľadiska,
  • ocenenie aktív v účtovníctve a mnohé ďalšie.

Dohodnite si osobnú konzultáciu, radi Vás navštívime alebo pozveme k nám.

V prípade potreby Vám poskytneme písomné stanovisko a prevezmeme zodpovednosť za prípadné sankcie.

 

Účtovný dohľad

Chcete mať istotu a zodpovednosť preniesť na nás?

Formou osobných stretnutí a kontroly účtovníctva priamo vo Vašej firme Vám zabezpečíme jeho súlad s účtovnými a daňovými predpismi.