EUROCOUNT / podnikateľské poradenstvo
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

podnikateľské poradenstvo

V rámci podpory a rozvoja Vášho podnikania Vám ponúkame podnikateľské poradenstvo:

  • konzultácie pri výbere právnej formy podnikania
  • definovanie predmetu činnosti
  • poradenstvo pri registrácii na živnostenskom úrade a poisťovniach
  • pomoc pri založení firmy a zápise do obchodného registra
  • registrácia k daniam
  • podnikateľské plány
  • pomoc pri biznis úverovaní
  • finančná analýza firmy
  • optimalizácia nákladov a ďalšie...