EUROCOUNT / ostatné služby
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

ostatné služby

Ponúkame Vám ďalšie služby súvisiace s ekonomickou agendou Vašej firmy:

Služby vo väzbe na účtovníctvo

 • správa zmlúv klienta
 • spracovanie podkladov a žiadostí k úverom a pôžičkám
 • spracovanie štatistických výkazov a hlásení
 • spracovanie INTRASTATu
 • spracovanie a zasielanie upomienok v mene klienta
 • komunikácia s obchodnými partnermi (záväzkové vzťahy)
 • príprava a podanie dokumentov do zbierky listín obchodného registra         

Administratívne služby

 • virtuálna kancelária Vašej firmy (príjem telefónov, príjem a odosielanie pošty)
 • príjem a archivácia emailov a faxov
 • kopírovanie
 • skenovanie