EUROCOUNT / mzdy a personalistika
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

mzdy a personalistika

Ponúkame Vám komplexné spracovanie personálnej agendy a miezd:

Personalistika

 • pracovné zmluvy a dohody mimo pracovného pomeru
 • prihlášky a odhlášky na poisťovne a správu daní
 • súvisiace evidencie

Spracovanie miezd

 • spracovanie dochádzky zamestnancov
 • výpočet miezd
 • generovanie a zasielanie výplatných pások a rekapitulácií
 • vypracovanie a  doručenie výkazov na poisťovne
 • vypracovanie a doručenie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • podklady na úhradu miezd, daní a odvodov
 • vypracovanie potvrdení pre zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane a poistenia

Agendu spracujeme pre akúkoľvek veľkosť firmy, formu mzdy a typ úväzku.

Mzdy spracúvame v systéme HUMANET firmy HOUR, spol. s r.o..