EUROCOUNT / daňové priznania
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

daňové priznania

Ponúkame Vám spracovanie evidencie a daňových priznaní k týmto daniam:

Priame dane

  • daň z príjmov fyzických osôb
  • daň z príjmov právnických osôb

Nepriame a miestne dane

  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z motorových vozidiel
  • daň z nehnuteľností

vrátane ich podania príslušnému správcovi dane.