EUROCOUNT / Referencie
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Referencie

ANALYSIS, s.r.o. 
Truc sphérique, občianske združenie 
MUDr. Vršanský Vladislav 
Geotechnik Sk, s.r.o. 
Kresťanské centrum Nový začiatok 
GUMMI - PRINT SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Ekokrok, s.r.o. 
EL - MA, s.r.o. 
Lucina & Associates, s.r.o. 
EuroElemental, s.r.o.  
BEMA, s.r.o. 
Eson Europe s.r.o. 
MIFIM, s.r.o. 
SYNTETIC, s. r. o. 
Eson Slovakia a.s. 
Židovská náboženská obec 
MUDr. Ján Remšík, s.r.o. 
MUDr. Beatrix Jezná s.r.o. 
OKOROM, s.r.o. 
MUDr. Satalová Eva 
PBS projekt, s.r.o. 
TRANSEN, s.r.o. 
KBK fire, spol. s r.o. 
MUDr. Seifertová, s.r.o. 
PEDIATRICO s.r.o. 
MUDr. Štubňová Mária 
Tréningové centrum KOMPAS, o.z. (TCK) 
FDS spol. s r.o. 
LUIS s.r.o. 
LLJ Software s. r. o. 
LIMO BAR SK, s. r. o. 
SPA k. s. 
MEDIVRSAN s.r.o. 
HeartBeat, s.r.o. 
EuroFinancie, s. r. o. 
Lagoon s.r.o. 
Región Projekt, občianske združenie 
Truc podnik, s.r.o. 
MTBIKER s.r.o.

a ďalšie