EUROCOUNT / Profil
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Profil

Spoločnosť EuroCount, s.r.o. pôsobí na trhu účtovných a poradenských služieb od roku 1995.

Poskytujeme komplexné služby v ekonomickej a účtovnej oblasti, predovšetkým 

  • vedenie účtovníctva,
  • spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
  • účtovné a ekonomické poradenstvo

Naše služby poskytujeme pre 

  • právnické osoby - podnikateľské subjekty (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti)
  • fyzické osoby - podnikateľov
  • subjekty nezaložené za účelom podnikania (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne-prospešné služby) 

  Naše hlavné zásady sú

  • odbornosť a profesionalita
  • maximálna kvalita služieb
  • ústretovosť a kvalitná komunikácia
  • ochrana záujmov klienta.

Spoločnosť EuroCount, s.r.o. má riziká spojené s výkonom činnosti kryté poistením Profesijnej zodpovednosti za škodu.               

Sme hlavným partnerom projektu www.stanica.sk