EUROCOUNT / Virtuálna registračná pokladnica
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Virtuálna registračná pokladnica

Od 1. apríla 2015 sa zmenou zákona rozšíril okruh subjektov, ktoré majú povinnosť evidovať príjem tržieb v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice.
Finančná správa zároveň v tomto čase spúšťa do prevádzky projekt virtuálnych registračných pokladníc. Daňovník už nemusí kupovať klasickú ERP, ale bezplatne zaregistruje elektronickú pokladnicu na portáli finančnej správy. 
Tržby je potom schopný evidovať pomocou akéhokoľvek tabletu či počítača a doklady tlačiť na bežnej tlačiarni.
Viac informácií, odkaz na registráciu i samotnú VRP nájdete tu