EUROCOUNT / Právne služby v portfóliu našej skupiny
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Právne služby v portfóliu našej skupiny

MaxLaw, s.r.o.
Od 1. 4. 2015 sa skupina našich firiem rozrástla o spoločnosť MaxLaw, s.r.o., ktorá po účtovných, audítorských aj daňových službách zastrešuje oblasť právneho poradenstva a ostatných právnych služieb.