EUROCOUNT / (15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora

Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z verejných zdrojov. Podrobnejšie informácie o povinnostiach nájdete tu Pre registráciu a ďalšie služby nám píšte na maxlaw@maxlaw.sk