EUROCOUNT / (09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

(09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017

Štátna a verejná správa bude od budúceho roka dokumenty doručovať právnickým osobám už len elektronicky - do dátových schránok.

Štatutári podnikateľských, ale aj neziskových subjektov si do tohto termínu musia vybaviť občiansky preukaz s čipom a vytvoriť pre svoju firmu či firmy dátové schránky.

Viac informácií nájdete na stránke www.statutar.sk