EUROCOUNT / Aktuality
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Aktuality

(02.11.2017) Zmeny v pracovnej zdravotnej službe
Parlament odsúhlasil zmeny v pracovnej zdravotnej službe Zdroj: SITA Povinnosť za ...
(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z vere ...
(19.12.2016) Kedy je podľa Obchodného zákonníka spoločnosť "v kríze"?
Pojem „spoločnosť v kríze" bol s účinnosťou od 1.1.2016 zavedený novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne ...
(09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017
Štátna a verejná správa bude od budúceho roka dokumenty doručovať právnickým osobám už len elektronicky - do dátových schrán ...
Pracovná zdravotná služba - nové povinnosti
Virtuálna registračná pokladnica
Od 1. apríla 2015 sa zmenou zákona rozšíril okruh subjektov, ktoré majú povinnosť evidovať príjem tržieb v hotovost ...
Právne služby v portfóliu našej skupiny
MaxLaw, s.r.o.
Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
účinné od 01. 01. 2015